Hommage aan het lichte lied

Koninginnedagconcert 2001

auteur: Henk van Gelder
geplaatst in: Varagids 28 april 2001

Componist/pianist/tv-regisseur Joop Stokkermans kreeg het verzoek het jaarlijkse Koninginnedagconcert
samen te stellen. Maar dit keer, op aandringen van het Koningshuis, niet louter Mozart,
maar lichte muziek die een beetje naar de klassieke kant wordt getrokken.
Solisten zijn: Jasperina de Jong, Liesbeth List, Boudewijn de Groot en Herman van Veen.

DE KONINGIN STELT zelf de gatsenlijst samen, en iedereen krijgt bij aankomst en vertrek een hand. Ook wordt er volgens ooggetuigen ruimhartig geschonken. Het jaarlijkse Koninginnedagconcert in de in goud badende balzaal van paleis Noordeinde in Den Haag is, kortom, een feestje op niveau. Een traditie anno 1985; omdat prins Claus toen voorzitter was van het Jaar van de Muziek, kwam het idee om elk jaar ten koninklijken huize iets muzikaals te organiseren. Uitsluitend op speciale uitnodiging toegankelijk, maar steeds ten overstaan van de NOS-camera's, zodat ook de onderdanen kunnen meegenieten.
Zo was het steeds, en zo is het ook dit jaar. Maar met één verschil, want tot dusver werd er telkens klassiek gemusiceerd en ditmaal staat de lichte muze op het repertoire. Het was, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt, de uitdrukkelijke wens van het konongshuis nu eens aant te geven 'dat ook de lichte muziek serieus wordt genomen'. Zelfs de keuze van de solisten is afkomstg uit hofkringen. Men wilde Jasperina de Jong, Liesbeth List, Boudewijn de Groot en Herman van Veen. Componist, pianist en tv-regisseur Joop Stokkermans kreeg het verzoek met deze vier een gesoigneerd concert samen te stellen. 'Dat heb ik gedaan in overleg met een commissie die boven ons is gesteld' zegt Stokkermans. 'Mijn opdracht was met vier mensen die hun sporen hebben verdiend in de lichte muziek, een programma te maken dat een beetje naar de klassieke kant wordt getrokken. Ongeveer het gevoel van de Kleine Zaal van het Concertgebouw. De solisten zingen repertoire dat we samen hebben uitgezocht, en ik begeleid iedereen aan een grote Steinway-vleugel.'

HET REPERTOIRE is zo te zien zorgvuldig gekozen. Geen opstandige nummers van Boudewijn de Groot bijvoorbeeld, maar een greep uit zijn latere, meer van weemoed en poëzie vervulde liedjes. En dat geldt des te sterker voor Jasperina de Jong, terwijl zij in het verleden toch herhaaldelijk het koninklijkhuis heeft bezongen. Niet alleen in de musical Fien waarin ze op malicieuze toon een mésailliance met prins Hendrik uit de doeken dde, maar ook nog in 1995, toen ze op tekst van Ivo de Wijs en muziek van Joop Stokkermans haar deernis met de depressieve prins Claus uitte: 'u schuifelt als een schimmige Klaas Vaak, door den Briel of door Den Helder voor de vaderlandse zaak...' Of er nog veel over het repertoire is gesteggeld, wil Stokkermans echter niet zeggen: 'Ik moet heel erg discreet zijn.' In elk geval bestrijdt hij de gedachte dat een hommage aan het Nederlandse lichte lied met deze solisten, in leeftijd variërend van 56 tot 63, een ietwat traditioneel beeld geeft. Er is immers ook al eens kritiek geweest op het gebrek aan avontuur in het klassieke repertoir van de afgelopen jaren. Zo weigerde de componist Jan Vriend in 1991 naar het Koninginnedagconcert te komen, omdat er alleen maar muziek van Mozart werd gespeeld. De vorstenhuizen van vroeger waren erop gebrand de nieuwste componisten in huis te halen, schreef hij in een open brief, maar hier handelde men als 'het symbool van een dode cultuur'.

STOKKERMANS ziet het anders: 'Natuurlijk geeft de keuze van deze solisten een zekere richting aan. Er zijn inderdaad geen typische popartisten bij. Maar het wordt wel een heel bijzonder programma met een exclusieve samenstelling, zoals je dat anders nooit op de televisie ziet. En het is toch vrij revolutionair om alle concerten nu eens met iets heel nieuws te komen'.

Zie ook de pagina "Telkens Weer".


Omhoog
Terug