En dan mag Boudewijn nog blij zijn dat Privé zijn adres er niet bij gezet heeft!

Wel lintje, geen vlag

auteur: K.H.?
geplaatst in: Privé, mei 1999

Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd de zanger/componist
BOUDEWIJN DE GROOT te benoemen in de Orde van de Nederlandse Leeuw vanwege zijn verdiensten voor het Nederlandse lied.
Het is overigens verbazingwekkend dat de troubadour, die het predikaat linkse rakker toch wel bij elkaar gezongen heeft, geen enkele moeite had om deze maatschappelijk erkenning in de vorm van een lintje in ontvangste te nemen. Tijdens de uitreiking in het Haarlems Frans Halsmuseum greep Boudewijn zelfs ONTROERD de hand van de eveneens onderscheiden tekstdichter LENNAERT NIJGH en voelde zich duidelijk zeer vereerd door deze hulde van Hare Majesteit. Wie nu denkt dat de zanger op Koninginnedag wel iets terug wilde doen voor de vorstin, heeft het mis.
Boudewijn liet zich niet vermurwen: de vlag ging thuis niet uit!


Omhoog
Terug