Boudewijn de Groot groots in Tsjechov

auteur: nn
geplaatst in: niet bekend/datum evenmin (maar ongetwijfeld in de buurt van september 1991)

AMSTERDAM - Wie pluimen, veren, glitter en kabaal verwacht, komt bedrogen uit bij de musical Tsjechov. Deze musical, waarop Nederland drie jaar heeft moeten wachten, is veel eerder 'schitterend in zijn eenvoud'. Auteurs en regisseur zijn erin geslaagd een deel van het leven van Anton Tsjechov, de wereldberoemde Russische schrijver, op subtiele wijze weer te geven in het verhaal en de verbeelding daarvan.

De musical, die in première ging in de Stadsschouwburg in Amterdam, moet het vooral hebben van de liedjes. Eenvoud in decor, eenvoud in het aantal spelers, een effectieve belichting, waaraan niets te veel is. Niets is uitgespeeld, niets werd 'te groots' uitgebeeld. Nee, juist in die bewustgekozen eenvoud wordt een serie hoogtepunten bereikt: liedjes als 'Een vrouw is wat u nodig hebt', 'Vanmorgen vloog ze nog', 'Samen'.

De cd van de musical kent het publiek al. Robert Long, die mede de musical schreef, zong op de cd de rol van Tsjechov maar wilde op het podium die rol niet voor zijn rekening nemen. Daarom is gekozen voor Boudewijn de Groot. Was het voor velen een verrassing om te vernemen dat De Groot de rol accepteerde, een ieder die toen de wenkbrauwen fronste, mag oprecht spijt betuigen. Boudewijn de Groot heeft vemoedelijk als geen ander Anton Tsjechov neergezet als de cynische, in zichzelf gekeerde, soms verbitterde dan weer frivole humorvolle schrijver die hij was. Daar, waar de overige spelers het frivole leven van het Rusland van weleer typeerden, bleef Tsjechov de eenvoud zelve.
De man die afwacht, geen initiatieven neemt. Boudewijn de Groot vertolkt deze schrijver op verbluffende wijze. Blijft hij sterk aanwezig in de liedjes (zoals sprake is van de bekende Robert Long-klank, zo is ook sprake van het overbekende Boudewijn de Groot-geluid), de teksten zouden iets geprononceerder uitgesproken kunnen worden, zelfs binnende grenzen van die bewust gekozen ingetogenheid. De Groot is bovendien ontroerend. Al doen ook de overige spelers hun uiterste best om het publiek niet alleen te laten glimlachen, maar ook om het 'iets mee te geven'. Het slotapplaus klonk volop boven de muziek uit. De Groot en de zijnen hebben de toeschouwers met Tsjechov geraakt.


Omhoog
Terug