horoscoop

Stier Boudewijn doet alles zonder titel

auteur: Marc Lichtezeel
geplaatst in: onbekend, 1967 ?

BOUDEWIJN DE GROOT
20 mei 1944 - ca. 05.00 uur
Djakarta (Batavia)

DE STIER.
Mensen met veel Stier-achtigheid in hun horoscoop zijn bovenal vasthoudend: vaak vriendelijk genoeg, en zelfs wel goedig, maar niet tegemoetkomend. Ze hebben vaste levensgewoonten, waar ze zich niet meer af laten brengen; ook vaste ideeën en beginselen - en een andersdenkende zal al met bijzonder goede argumenten moeten aankomen voordat een Stier zich laat ompraten. Als iemand het hem lastig maakt, kan hij doldriftig worden, maar meestal gaat hij rustig zijn eigen gang, denkend dat hij niemand tot last is. Stieren houden erg van "mooi": bij sommigen leidt dat tot goede smaak. bij anderen tot opdirkerij.

Jammer genoeg is de precieze geboorteminuut niet meer te achterhalen; mijn schatting is, dat het allemaal een paar minuten vroeger is gebeurd. Voor Boudewijn de Groot is Stier heel belangrijk. Hij is vollhardend op het koppige af, heeft een goede smaak, muzikaliteit, een beetje poëzie, houdt van "mooi" zonder sentimentaliteit, wèl met gevoeligheid, maar vooral geen gefemel. Hij doet het allemaal nogal nadrukkelijk (werk, privé-leven, alles), maar kent ook zijn luchthartiger buien; zijn zwaarwichtigheid wordt doorbroken en op de juiste (zeer passende) plaats gezet door zijn originele invallen, intuïtieve speelsigheden en onverwachte wendingen.
Dat zit zo in zijn karakter. Hij zal er zelf wel eens verbaasd van staan.

Zijn grootste bezit is een krachtige persoonlijkheid, die de omgeving domineert - hij is de baas; een voordrachtstalent dat gehoord móet worden, en dat niet anders dan succes kan hebben. Veelzijdig is hij niet - in zijn werk niet, en ook niet in zijn denken belangstellingen en idealen - maar wat hij kan kan hij heel goed, wat hij doet doet hij intens, en wat hij wil gelukt hem. Tel daar dan nog even bij, dat hij emotioneel ontvankelijk is, dus zuiver aanvoelt, en dat hij die gevoelens op een overtuigende maar eenvoudige manier weet te vertalen. Het zijn de eenvoudige dingen die hem bezighouden; een stemming, een sfeer, de liefde, de natuur... heel eenvoudig, en het zou bijna vervelend zijn als hij die simpele dingen niet op zijn persoonlijke manier bekeek, vanuit een onverdachte hoek; oude dingen in een nieuw perspectief. En vergeet niet, dat we het hier niet in de eerste plaats hebben ever de 'zanger', maar vooral over de man - hoewel die twee in dit geval moeilijk te scheiden zijn; zonder dat er sprake is van bezetenheid of fanatisme (daar is hij te rustig - onverzettelijk voor), is het werk de man en de man het werk. Hij brengt het niet ver in de betekenis van wereldberoemd of onsterfelijk, maar hij brengt wat hij is, en vindt daarin veel voldoening; hij krijgt wel waardering, grote populariteit zelfs, veel aanhang en (grootste compliment) navolging!. Hij verdient het allemaal; hij is simpele, warme menselijkheid, welbewust geplaatst in het schrille licht van onze eeuw.

Narigheid is er ook wel. Hij moest vroeg zijn geboorteplaats verlaten (allicht, daar hoef je geen sterrenwichelaar voor te zijn; kijk maar wat zijn geboorteplaats was - maar het staat dan toch maar in zijn horoscoop), en die verstoring blijft schadelijk nawerken in de vorm van een zekere rusteloosheid ten aanzien van vepblijfplaats, die strijdig is met de rest van zijn karakter en zijn eigenlijke verlangens. Het is niet uitgesloten, dat dit motief van een soort ballingschap zich nog weleens zal herhalen in zijn leven. Er komen, wegens de eenzijdigheid van de horoscoop, na de spectaculaire ups (als alles vanzelf goed gaat) ook latere downs voor, maar nooit zo erg dat ze hem eronder krijgen. Vervelend vindt hij dat wel, want hij is bang over het hoofd gezien te worden; ook is ijdelheid hem niet vreemd. De wichelaar steekt hier vermanend de vinger op: ijdelheid is flodderigheid, en flodderigheid leidt tot bolheid... zelfs letterlijk, want de kans op dik worden zit erin en dat zou heel jammer zijn. Dit ongemak valt echter te corrigeren.

Met geld gaat het best; hij kijkt misschien weleens zuinig, maar is het niet en hoeft het ook niet te zijn, want alles komt mooi terecht. Wel zijn er soms figuren uit de pretwereld die Boude,wijn de Groot in de boot trachten te nemen, en dat doet hem dan verdriet. Maar niemand hoeft met hem te doen te hebben; hij is oersterk, getalenteerd, energiek, volhardend, vindingrijk, eerlijk en overtuigend; als hij soms iemand op de tenen trapt is dat per ongeluk (moeten ze hem maar niet voor de voeten lopen); en hij krijgt wat hij verdient en dat is veel... meestal erg prettigs.


Omhoog
Terug