Reacties op "Protest als daad"

Boudewijn en Casper onder het mes der kritiek

auteur: nn
geplaatst in: Algemeen Handelsblad, eind juni 1965

De kritische beschouwing die Casper Vogel in ons blad van 18 juni ten beste gaf over sommige liedjes van de "protestzanger" Boudewijn de Groot, onder de titel "Protest als daad", heeft vrij veel reacties; opgeleverd, zowel pro als contra. Wij kunnen niet alle ingekomen brieven uitvoerig weergeven, maar willen toch graag een aantal meningen publiceren om te laten zien hoe ze uiteenlopen.
"Het is me een raadsel," schrijft E. Bouwe jr. uit Amsterdam, "waarom een protestsong geen commercieel succes mag hebben. Dat heeft toch helemaal geen betekenis voor de inhoud? Het wil alleen zeggen dat het om welke reden dan ook aanslaat. En wat is daar is vredesnaam toch tegen? Multatuli had met zijn protestgeschriften alleen in literair opzicht succes, wat de schrijver zeer heeft teleurgesteld. Voor de slechte verstaanders: ik heb het niet over de literaire kwaliteiten van de liedjes. Ik vind de inhoud van Mijnheer de president wel eerlijk; het gaat erom regeerders aan de kaak te stellen, die in een als wat door velen als een overbodige en dus waardeloze oorlog gezien wordt, duizenden mensenlevens op het spel zetten. Mij dunkt dat daartegen geprotesteerd mag worden. Een toneelcriticus hoeft toch ook geen briljant acteur te zijn om daaraan het recht te ontlenen een voorstelling te kraken?..."

Een andere lezer uit Amsterdam, S. van den Brink, heeft het artikel van Casper Vogel met instemming gelezen. Hij meent dat met het liedje Mijnheer de President de zaken bewust in het politieke vlak getrokken zijn en dat het wel opvallend is hoezeer vele zangers van het protestlied steevast hun protesten laten horen tegen het westen en in het bijzonder tegen Amerika.

[alinea weggevallen]

[...] niet anders dan zeggen: Inderdaad, mijnheer de president, laat die weke (en laffe) pacifistenkliek maar praten. En laat De Groot voor zijn volgende protestsongs eerst luisteren naar Dylan, Guthrie, Joan Baez e.a."

INGER OORTWIJN, uit Santpoort, zegt het kort: "Ik vind Casper Vogels stukje een typisch voorbeeld van het in vloeiende zinnen verdrongen begrip, een schijnintellectualiteit die mode is en waartegen geprotesteerd moet worden."
Uitvoeriger schrijft Harry P. Prins, uit Castricum: "Afgezien van de talrijke holle frasen en afgesleten gemeenplaatsen, reageer ik vooral vanwege enige tegenstrijdigheden in het artikel... Het naïeve in "Universal soldier" is, dacht ik, evenals de tot fortissimo aanzwellende, hamerende 4/4 maat in Mijnheer de president, op effect gericht; dus een commerciële daad van de platenmaatschappij. Natuurlijk heeft Vogels dan ook gelijk als hij schrijft dat de commercie het protestlied gebruikt of misbruikt. Daar hij echter de ene protestsong eerlijker vindt dan de andere, vrees ik dat zijn protest niet voldoet aan de prachtige normen, die hijzelf daar voor stelt, te weten: "een daad van werkelijk, de kern van het

[rest van artikel weggevallen]


Omhoog
Terug