Protest als daad

auteur: Casper Vogel
geplaatst in: Algemeen Handelsblad, 18 juni 1965

In bijgaand artikel heeft Casper Vogel, die op het ogenblik in militaire dienst is, zijn afkeer te kennen willen geven van de wijze waarop de protestsong wordt misbruikt om de commercie te dienen. Wij hebben het nagenoeg in zijn geheel (met uitzondering van hier en daar een weinig terzake doende zinsnede) opgenomen in de verwachting dat uit onze lezerskring stemmen zullen opgaan, die Casper Vogels visie op deze hoogst actuele zaak hetzij ondersteunen hetzij bestrijden. Naar onze mening kan er zowel voor het één als voor het ander reden zijn!

Wekenlang al gooit een zekere Boudewijn de Groot hoge ogen met zijn als "protestsong" aangeduidede "Meneer de President". Hoge ogen wil zeggen: geruime tijd al staat het op de vaderlandse hitlijsten en evenzolang brengt het genoemde heer een kleinigheid per plaat in de achterzak. Bovendien is hij door de Pacifistisch Socialistische Partij - zo maak ik althans uit vele affiches op - geëngageerd om propagandabijeenkomsten van deze partij luister bij te zetten.
Ik ken Boudewijn de Groot persoonlijk niet en heb daarom niets tegen hem. Alleen ergeren mij zijn liedjes zo mateloos, dat ik ze graag als aanleiding gebruik om enkele kanttekeningen te plaatsen bij de storm van "protestgeluiden", waarmee wij zo langzamerhand overspoeld - en wat erger is: meegesleurd dreigen te worden.


Omhoog
Terug